Adatkezelési tájékoztató

Smart Jobs Kft. munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítéssel foglalkozik, személyes adatok kezelésére, ezen tevékenységünk által, álláskeresés céljából kerül sor.

Adatkezelés jogalapja, az önkéntesen megadott hozzájárulás.

Az adatok megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától –  hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő álláslehetőségekről való tájékoztatás céljából állásajánlatokat tartalmazó hírlevelet küldünk az Ön által megadott e-mail címre és tanácsadóink konkrét állásajánlat esetén megkereshetik a megadott elérhetőségeken.

A honlapunkon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz is, hogy a Smart Jobs állásajánlatokon kívül saját hirdetéseivel és ajánlataival is megkeresse.

Amennyiben kizárólag állásajánlatokkal kapcsolatos információkat szeretne tőlünk kapni, regisztráció után ezt a hr@smart-jobs.hu címen jelezheti felénk.

 

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

  1. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)
  2. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)
  3. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület
  4. önéletrajz

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezés kapcsán előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulással és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy Ön által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajz ne tartalmazzon különleges adatot.

 

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

  1. Ön által részünkre megadott személyes adatok. Személyes adatait megadhatja a honlapunkon történő regisztráció során, vagy adatait (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatja részünkre. Smart Jobs Kft. számára az adatszolgáltatás önkéntes.
  2. Az Ön által nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook profil).
  3. Az Ön által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárul. Amennyiben adatait (pl. önéletrajz) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékozatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adta meg az adataidat.

 

Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adatait álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén.

A rendszerben tárolt adatait csak ügyintéző munkatársaink és – amennyiben profilja továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik – a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését a hr@smart-jobs.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozók

Az adatkezelő a Smart Jobs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 2. em.; cégjegyzékszám: 05-09-027644; nyilvántartja Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbírósága).

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83233/2015.

 

Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Smart Jobs gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a hr@smart-jobs.hu email címre kérjük megküldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a Smart Jobs Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2015. március 18. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.